Servicevoorwaarden

  • Contracten
  • Voorwaarden en voorschriften
  • Juridische kennisgeving
  • Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

NETCROHOSTING C.A.

Datum van de laatste herziening: 23 november 2019

Dit document bevat de Servicevoorwaarden waaronder NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt zijn service aan; en die elke klant moet accepteren voordat hij een van zijn producten huurt.

Dit is een bedrijf gericht op zakelijke partners, die een betrouwbare dienstverlener van Domain Distributor, Hosting Reseller en SSL-certificaat wensen, onder andere tools zoals API voor VPS, Dedicated en CLOUD-servers; waarbij uw hele organisatie zich richt op klanttevredenheid en professionele hulp biedt op maat van de behoeften en behoeften van de gebruiker; en daarom moeten alle huidige en toekomstige services onderworpen zijn aan de regels, voorwaarden en bepalingen die in dit document worden beschreven. De gebruiker stemt ermee in om alle voorwaarden die het bedrijf in het volgende document onthult, zonder enige beperking te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. U stemt ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden:

1.Communicatie, meldingen en betalingsherinneringen

1.1. Het bedrijf stuurt uw kennisgevingen, mededelingen en betalingsherinneringen

Berichten via ticket

Via e-mail

1.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om al zijn contactgegevens in ons systeem bij te werken om de communicatie, meldingen en betalingsherinneringen correct te ontvangen. Het bedrijf beveelt ook aan e-mails en contactnummers te gebruiken die voortdurend worden beoordeeld.

1.3. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor e-mail die de ontvanger niet bereikt en neemt alle e-mail aan die wordt verzonden vanaf onze servers. Als onze server om een of andere reden het bericht niet kan afleveren, is het bedrijf niet verantwoordelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om rekening te houden met de vervaldata van de services.

1.4. De klant begrijpt en aanvaardt dat in het geval hij een van de geautoriseerde geregistreerde contactgegevens verliest of besluit deze te wijzigen, de klant zich ertoe verbindt de wijziging door te geven aan NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. met technische ondersteuning binnen een maximale periode van 72 uur, zodat de communicatie tussen beide partijen niet wordt onderbroken en de administratie van haar services niet verliest. Het bedrijf heeft een servicesysteem beschikbaar voor de klant, waar ze op elk gewenst moment de datums van hun betalingen en de vervaldatums van hun services kunnen controleren in onze webportal.

1.5. NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. streeft ernaar technische ondersteuning te bieden met de volgende tools:

Berichten via ticket

Via e-mail

Telefoon

Andere media gelinkt aan het bedrijf.

2.Klantreglement

2.1.Illegaal gebruik van het product

Onze diensten kunnen alleen worden gebruikt voor juridische doeleinden, met dien verstande dat elke vorm van gedrag of activiteit die volgens de internationale regels als illegaal kan worden aangemerkt en wat de grondwet van de Bolivariaanse Republiek regeert, verboden is en exclusief de verantwoordelijkheid is van de cliënt elke verantwoordelijkheid die aan hem is toe te rekenen, evenals de toepassing van wettelijke en contractuele sancties waaraan dit kan plaatsvinden.

2.2. De bovengenoemde verboden omvatten onder andere de volgende:

Uitvoeren, promoten of toestaan van de publicatie of overdracht van enige vorm van informatie of materiaal dat illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, onfatsoenlijk, profaan of informatie is, of op een andere onplezierige manier, inclusief zonder beperking geen overdrachten die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een wet zou overtreden.

Beperk of verbied elke andere gebruiker om internet of de diensten die door derden met het bedrijf zijn aangegaan te gebruiken en ervan te genieten.

2.3. NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. behoudt zich het recht voor om elke situatie of actie die als misbruik kan worden beschouwd, te evalueren en te kwalificeren, evenals de relevante beslissingen en sancties in dit verband te nemen met inbegrip van gedeeltelijke beëindiging of definitief van de door de klant gecontracteerde diensten.

2.4. De klant is verantwoordelijk voor:

De inhoud gehost in de ruimte die wordt geboden door de reseller-hostingservice / het abonnement.

Van de fouten die door internetproviders (ISP) worden veroorzaakt.

Tegen besmetting door virussen of malware en bescherming op uw lokale computers.

Van de interne configuratie van uw netwerk, proxy, lokale firewall, kantoor, toegangsbeleid, beveiligingssystemen, het blokkeren en deblokkeren van poorten.

Het juiste gebruik, toewijzing en bescherming van beheertoegangsgegevens.

De kwetsbaarheid van het ontwerp van uw website gehost in onze services.

De beveiliging van de formulieren die op uw website worden gebruikt, geprogrammeerd met de juiste beveiliging om te voorkomen dat ze door derden worden gebruikt om SPAM te verzenden.

Controleer de gegevensoverdrachtsstatistieken en de ruimte van uw Hosting-accounts om de nodige acties te ondernemen als u van mening bent dat uw toename buitensporig is.

Maak handmatig periodieke back-ups van het account en download deze lokaal voor de duur van de service.

Defecte configuratie door de Hosting-serviceclient, domeinpaneel en API-tools.

2.5. Gebruik van serverbronnen

Gebruikers KUNNEN NIET het volgende UITVOEREN op onze servers:

Voer elk proces uit dat meer dan 8 MB geheugen, meer dan 30 seconden van de CPU vereist, of gebruik meer dan 5% van alle beschikbare systeembronnen op elk moment.

Voer elk type interactieve realtime chats uit waarvoor serverbronnen nodig zijn. Hostingdiensten zijn op afstand volledig toegestaan.

Voer een stand-alone, server-side proces uit. Dit omvat alle demonen, zoals IRCD.

Voer software uit die is gekoppeld aan een IRC-netwerk (Internet Relay Chat).

Ook als gebruiker moet worden geaccepteerd dat de databases alleen voor de webservers van moeten worden gebruikt NETCROHOSTING BUSINESS , geregistreerd handelsmerk door NETCROHOSTING C.A. en er wordt geen externe toegang verleend.

2.6. Ernstige overtredingen

De volgende punten verwijzen naar de activiteiten die het bedrijf als ernstige overtredingen beschouwt. Elke indicatie van hun prestaties geeft recht NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. om door te gaan met de annulering of opschorting van de service zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplicht te zijn om enige door de klant betaalde waarde terug te betalen. Ernstige inbreuken op de service door de klant worden beschouwd:

Verzend ongevraagde e-mail, Spam.

Het gebruik van servers voor het verzenden van massamail is niet toegestaan, slechts 150 e-mails per uur per hostingaccount zijn toegestaan voor normaal gebruik van een bedrijf of persoon en om geen nieuwsbrieven of nieuwsbrieven te verzenden.

Start een weigering (en) van de service van onze server (s) tegen een andere server of een ander type apparatuur of systeem.

Zorg voor een succesvolle of niet-succesvolle exploitatie van een van de serverservices, probeer toegang te krijgen als een supergebruiker, dit alles inclusief Exploits, Trojaanse paarden en andere geassimileerde.

Promoot, verspreid of voer elke vorm van actie uit die erop is gericht het imago van het bedrijf of een van zijn werknemers te verslechteren.

Toegang tot alle soorten inhoud (en) die buiten de bronnen vallen die het bedrijf aan de klant heeft toegewezen. Bijvoorbeeld buiten uw hoofdmap.

Onjuiste behandeling, bedreigingen van welke aard dan ook of elke overtreding van een van de werknemers NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. voldoende reden zal zijn om diensten onmiddellijk te beëindigen.

Gebruik de gehoste websites, e-mails en / of inhoud om financiële diensten aan te bieden, zoals leningen, investeringen, valuta- of valutawissel, postwissels, kredieten, accountsparen, debetrekeningen, investeringsplannen of -fondsen, spaarplannen, fondsenwerving, beleggingsmonitoring, verzekering , aandelen- en / of effectenmarkt, financiële activiteiten van werknemersfondsen, associatieve vormen van de solidariteitssector. Om onze services voor deze financiële doeleinden te gebruiken, moet de klant de service aanschaffen, de vereiste documentatie bijvoegen en het bestaan van en het toezicht op territoriale entiteiten ondersteunen; waarmee de klant voorafgaand aan de activering van de service moet informeren en verzenden. De klant begrijpt en aanvaardt dat de geleverde media en inkooporderinformatie onderworpen is aan beoordeling, verificatie en communicatie met de overeenkomstige juridische, regelgevende, controle- en beveiligingsentiteiten.

Vrijwillig of onbedoeld schade toebrengen aan servers die de service van andere clients die op dezelfde server worden gehost kunnen beïnvloeden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te eisen of de website, het account, de e-mailservice, de database of enig ander onderdeel dat niet voldoet aan het beleid dat in dit punt wordt aangegeven, uit te schakelen.

2.7. Massale e-mails en / of niet-geverifieerde berichten.

NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. heeft strikte regels voor het verzenden van massale e-mails en / of niet-geverifieerde berichten, voor het welzijn van onze klanten en om te voorkomen dat de server als SPAM-server wordt gemeld. Alle massale of niet-geverifieerde e-mailverzendingen zijn verboden. Dit bevat:

Verzenden van nieuwsbrieven (abonnementen, gefeliciteerd, etc.).

Massamail en / of mail merge verzenden.

Ongevraagde e-mails verzenden.

Onverwachte e-mails verzenden.

E-mails verzenden die als ongewenst kunnen worden gemarkeerd.

Verzenden van advertenties.

Verzenden van berichten naar e-mails die niet rechtstreeks door de klant zijn verkregen (bijv. Aankoop van een database, gevonden lijsten, enz.).

Meerdere berichten verzenden naar niet-bestaande e-mails.

Neem onbeveiligde of lage reputatie externe inhoud op in berichten.

Krijg toegang tot het e-mailaccount via een IP-adres met een lage reputatie.

E-mails verzonden naar lijsten met meer dan 30 ontvangers of samenvoegen.

Plan het verzenden van meldingen die langer zijn dan 50 zendingen in één uur (transactie, automatisch, massa, normaal, printers, scanner, incidentmeldingen, meldingen, herinneringen, zelfregisters, enz.).

Maak van een e-mailaccount meer dan 150 berichten, of maak verbinding met het account van meer dan 10 hosts of stuur meer dan 50 berichten met het hoofdaccount (web of scripts) binnen 2 uur.

E-mails verzenden via scripts, formulieren, bestanden of binaire bestanden, die geen captcha-beveiliging, automatische registratiebeveiliging bevatten en geen authenticatie-informatie van een e-mailaccount hebben om te verzenden. (Het wordt aanbevolen om bibliotheken te gebruiken die authenticatie toestaan, zoals phpmailer of correct geconfigureerde Wordpress of Joomla CMS, omdat de PHP-mailfunctie geen authenticatie toestaat).

Berichten verzenden met de originele afzender gewijzigd.

Berichten verzenden die niet voldoen aan de SPF-verificatie van de domeinen, begrijpt de client dat deze registratie correct moet zijn geconfigureerd in het domein en de DNS-servers.

3. Een vergoeding

De klant stemt ermee in de diensten van te gebruiken NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. onder hun verantwoordelijkheid. NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van gegevens of andere commerciële, directe of gevolgschade als gevolg van onverwachte incidenten. De klant stemt ermee in om schadeloos te stellen NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. in geval van rechtszaken of juridische activiteiten tegen NETCROHOSTING BUSINESS , merk Geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. die door het bedrijf verloren kosten of andere soorten kosten kunnen maken, inclusief juridische kosten die door het bedrijf worden gemaakt. De klant stemt ermee in om te verdedigen, schadeloos te stellen en onschuldig te verklaren NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. over de volgende verantwoordelijkheden:

Elke schade veroorzaakt aan een persoon of eigendom veroorzaakt door een product dat is verkocht of op enigerlei wijze is gedistribueerd in verband met de diensten van NETCROHOSTING BUSINESS , gedeponeerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A.

Materiaal verstrekt door klanten dat inbreuk op derden maakt of wegjaagt.

Schending van het auteursrecht of enige regulerende regelgeving gericht op de bescherming van onder meer auteursrechten, industriële eigendom, intellectuele eigendom.

De distributie van producten en / of het leveren van ongeautoriseerde defecte services die zijn verkocht en / of geleverd namens NETCROHOSTING BUSINESS , merk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A.

Het bedrijf stelt zichzelf vrij van elke vorm van directe of indirecte verantwoordelijkheid jegens derden die is afgeleid van gedragingen die door de klant zijn uitgevoerd voor illegale doeleinden, zowel in zijn optreden als in zijn resultaat

Het bedrijf zal volledige autonomie hebben om te onderzoeken en te bepalen of de uitvoering van een activiteit door de klant rechtstreeks is ontworpen of door connectiviteit met een van de in dit punt besproken beperkingen.

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zal de enige rechter zijn om te bepalen of dit beleid wordt overtreden.

4. Product garantie

De klant begrijpt dat de productgarantie alleen van toepassing is gedurende de eerste 30 dagen van het eerste jaar van reseller hostingplannen. De geherintegreerde waarde komt alleen overeen met de waarde van het Reseller Hosting-plan, maar niet van het domein, noch met enige aanvullende service die samen met het Reseller Hosting-plan is verkregen. De kosten van bedragen gegenereerd door de aankooptransactie (bijvoorbeeld: nationale bankcommissie) en terugbetaling komen ten laste van de klant. Als de verwerving van het resellersplan een prijs, bonus, extra service inbegrepen of de mogelijkheid om deel te nemen aan een prijs omvat, verliest u ze. Nadat de klant de volledige informatie via e-mail en dezelfde bevestiging heeft verstrekt om de terugbetaling te doen, wordt de terugbetaling binnen de volgende vijf (5) werkdagen uitgevoerd.

5. Vervaldatum, opschorting, late verlenging en annulering van de service

NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. behoudt zich het recht voor om het initiële serviceverzoek te weigeren of de continuïteit van de service te weigeren. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om de toegang tot de gehele of een deel van de service te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving als wordt aangenomen dat de klant zich heeft gedragen in het gedrag of de activiteiten die NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. is van mening dat ze direct of indirect een van de voorwaarden in deze overeenkomst schenden. De klant machtigt het bedrijf om activiteiten uit te voeren om elektronisch toezicht te houden op de diensten, en om enige vorm van informatie alleen bekend te maken wanneer dit door de wet of een bevoegde autoriteit wordt vereist. Het bedrijf zal overgaan tot het intrekken of censureren van enige vorm van informatie of materiaal dat als onaanvaardbaar, ongewenst kan worden beschouwd of dat leidt tot schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst.

5.1.1.Suspensie

Het volgende wordt beschouwd als een reden voor opschorting van de dienstverlening naast de in deze overeenkomst genoemde:

Ga niet over tot volledige betaling van de gecontracteerde servicewaarden vóór de vervaldatum van de service.

De opschorting van de service houdt in dat de klant er geen gebruik van kan maken NETCROHOSTING BUSINESS service, handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A.

NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. behoudt zich het recht voor om een opschortingspagina weer te geven die die van de klant zal vervangen. Deze pagina kan bevatten, maar is niet beperkt tot: advertenties, alle soorten informatie en logo's van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en / of zijn leveranciers.

Het niet verifiëren van de totale betaling van de waarden van de gecontracteerde dienst uiterlijk twee (2) dagen na het verstrijken van het quotum of het einde van de duur van de dienst of het verstrijken van de factuur en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld voor elke service geselecteerd door de klant; NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. kan bepalen of de service vanaf de derde (3) dag wordt verwijderd of geannuleerd zonder een kopie van de informatie achter te laten. De klant heeft de mogelijkheid om alleen aan te vragen van de eerste tot de derde dag na het verstrijken van de accommodatie, de back-up van uw website of bestanden die zich in uw Hosting-account bevinden. De klant begrijpt dat het aangeleverde bestand een noodzakelijke configuratie en vereisten heeft die niet kunnen worden gewijzigd om te worden hersteld. In ieder geval weet de klant dat de informatie in geannuleerde accounts door het bedrijf permanent wordt verwijderd op de datum van annulering van de service.

5.3. Late verlenging

De klant begrijpt dat wanneer de betaling van de diensten laat wordt verlengd, de datum waarop de verlenging van de diensten is aangevraagd, de vervaldatum van de dienst is en niet de datum waarop de betaling is verricht (ongeacht de werking of geen mogelijkheid van toegang aangeboden door de service). Behalve alleen verlopen domeinen die weer beschikbaar zijn, zullen ze indien mogelijk opnieuw worden geregistreerd met de gemaakte betaaldatum.

Verlopen en vervolgens vernieuwde domeinen en betalingen die door de client zijn gemeld vanaf de eerste dag van de vervaldatum tot de tiende dag na de vervaldatum, worden tussen 24 en 48 uur gereactiveerd vanwege de door het domein van hun DNS-servers vereiste verspreiding, de klant begrijpt dat tijdens genoemde propagatie zijn hun diensten mogelijk niet beschikbaar en wordt genoemde propagatietijd niet bepaald door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zodat de client U moet wachten op de voltooiing ervan.

5.4. Vervaldatum

De klant geeft vrij NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. van enige verantwoordelijkheid of verplichting voor diensten waarvan de geldigheid is geëindigd. De tolerantie van NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. van het behouden van een actieve dienst nadat de duur is geëindigd, of de mogelijkheid om een dienst te verlengen zodra de looptijd ervan is verstreken. Het is drie (3) werkdagen.

De klant heeft de mogelijkheid om het bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele complicaties met betrekking tot het niet annuleren van het product of de service, binnen een periode van maximaal tien (10) dagen voorafgaand aan de vervaldatum van het product of de service, begrepen als complicaties , het volgende:

Problemen met overboekingen, bankdeposito's of betalingen door andere platforms.

Opgemerkt moet worden dat deze uitzondering alleen van toepassing is op klanten met een minimum aan anciënniteit bij het bedrijf van drie (3) maanden en het is ook voor beide partijen duidelijk dat deze alleen als een noodmaatregel voor een toeval zal worden beschouwd gebeurtenis die aan de klant wordt gepresenteerd en niet als normaal betalingsgedrag.

5.5. Annuleringsverzoek

De klant heeft de mogelijkheid om zijn product of dienst op elk gewenst moment te annuleren, door het opstellen van een annuleringsverzoek dat een rechtvaardiging voor genoemde beslissing bevat.

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. is vrijgesteld van het recht om de door de klant betaalde waarde terug te betalen, nadat deze om annulering van uw product heeft verzocht.

6. Geen garantie

NETCROHOSTING BUSINESS , gedeponeerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A. biedt geen enkele garantie dat de service wordt onderbroken, foutloos is of dat informatie, software of materiaal toegankelijk is in de De service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten, aangezien de klant aanvaardt de technologische implicaties te kennen die in dit verband worden gegenereerd en voor kwetsbaarheden van sommige systemen tegen nieuwe ontwikkelingen, updates of technologische toepassingen. Onder geen enkele omstandigheid zal het bedrijf gebonden zijn op een directe, indirecte, speciale, punitieve of consequente manier waardoor het gebruik of onvermogen om de service, of voor een derde partij te gebruiken, of om toegang te krijgen tot het internet of een deel daarvan, of zijn (of een derde partij) niet in staat om toegang te krijgen tot een service of informatie, service of merchandise te gebruiken die via de service wordt verstrekt, of die leiden tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, annulering van bestanden, fouten, defecten, vertraging in de werking of verzending, of een storing .

Je begrijpt dat het plaatsen van de informatie op NETCROHOSTING BUSINESS servers, een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , beschikbaar zal zijn voor alle internetgebruikers en dat het bedrijf geen enkele manier heeft om de toegang tot dergelijke informatie te beperken of te beperken of om dergelijke informatie te beschermen tegen inbreuk op het auteursrecht of enige regulerende regelgeving gericht op de bescherming van het auteursrecht, industriële eigendom, intellectuele eigendom, onder anderen, daarom neemt de klant de totale verantwoordelijkheid en het risico van het gebruik ervan op de servers van over NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en internet.

Het gebruik van de service is uitsluitend voor risico van de klant. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de bestanden en gegevens die zich in uw account bevinden. De klant stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden en overgedragen gegevens te nemen en alle juiste reserveringen te behouden voor de bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op de servers van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A.

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie die de client op de servers van plaatst NETCROHOSTING BUSINESS , gedeponeerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A.

NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de bezorging of ontvangst van e-mails, de klant begrijpt dat de mogelijkheid bestaat dat e-mails niet aankomen of niet worden afgeleverd bij de ontvanger vanwege een technisch probleem van NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. of servers van derden. Het is evenmin verantwoordelijk als de e-mails niet binnen een bepaalde periode worden ontvangen of afgeleverd, de klant begrijpt dat de mogelijkheid bestaat dat de e-mails worden onderdrukt en dus te laat bij de ontvanger worden bereikt.

De klant aanvaardt dat de verzadiging van de ruimte of kenmerken van de gecontracteerde dienst problemen of onbeschikbaarheid van de werking van de dienst veroorzaakt.

De klant stemt ermee in zich op geen enkele manier te bemoeien met de werking van het systeem, inclusief elke poging tot ongeautoriseerde toegang.

7. Gebruik van geregistreerde informatie

De klant aanvaardt en erkent dat NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zal de registratie-informatie en de vereiste diensten beschikbaar stellen aan ICANN en / of Derden zoals Verisign, Inc. Global Registry Names Ltd., NeuStar, Inc., VS. Afilias, Inc., Global Domains International (gezamenlijk "Register van beheerders") en hoe toepasselijke wetgeving dit toestaat of vereist. Bovendien erkent en accepteert de klant dat ICANN en registerbeheerders richtlijnen, limieten en / of vereisten kunnen vaststellen met betrekking tot de hoeveelheid en het type informatie dat NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. kunnen of moeten beschikbaar stellen aan de publieke of private entiteiten, en de manier waarop dergelijke informatie beschikbaar is. Bovendien bent u niet gemachtigd voor enige toegang en gebruik daarvan, en de richtlijnen, limieten en beperkingen op de openbaarmaking of het gebruik van de informatie die u verstrekt in verband met de registratie van een domein (inclusief wijzigingen in dat domein). informatie), tijdens of na het einde van uw domeinregistratie. Aan de andere kant ziet de klant hierbij onherroepelijk af van elke claim en oorzaak van actie die zou kunnen ontstaan of die zijn voortgekomen uit genoemde communicatie of gebruik van zijn registratie-informatie en Aanvullende Registratie-informatie.

8. Technische ondersteuning

8.1.Technische ondersteuning voor hostingplannen voor resellers

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt technische ondersteuning via ons systeem van verzoeken (tickets), chat, e-mails en telefoon 24 uur, exclusief gebruik. Technische ondersteuning, training en / of advies worden NIET persoonlijk verstrekt, of op een andere manier dan hierboven aangegeven. De aangeboden technische ondersteuning houdt rechtstreeks verband met problemen of problemen van een Reseller Hosting-account. Omvat geen ondersteuning voor ontwikkeling of beoordeling van webtoepassingen of webontwerp. Ondersteuning wordt alleen geboden als u kunt controleren of de webtoepassing of de webpagina niet goed werkt vanwege een probleem met de server.

Als de client een speciale bibliotheek nodig heeft voor de werking van zijn applicatie, moet hij deze aanvragen NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en het is de enige beslissing van het bedrijf om de door de klant gevraagde bibliotheek of applicatie te implementeren.

8.2. Technische ondersteuning voor Virtual Servers API Tool (VPS), Dedicated Servers en CLOUD-technologie.

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt de technische ondersteuningsservice voor virtuele servers API-tool, speciale en CLOUD-technologie alleen als het hardware-gerelateerde problemen en serverconnectiviteit betreft. NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt geen technische ondersteuning met betrekking tot software als een service opgenomen in virtuele servers (VPS), dedicated en CLOUD-technologie.

De client begrijpt en accepteert dat hij de enige beheerder van de server is. Het is dus TOTALE verantwoordelijkheid van de klant om het besturingssysteem en de inhoud in optimale omstandigheden te houden (beveiliging, updates, enz.).

De klant begrijpt en aanvaardt dat de service geen back-upkopieën bevat, dus we raden aan om periodieke kopieën van de belangrijke informatie handmatig te maken en deze naar lokale media te downloaden. De client mag de back-ups niet op dezelfde server opslaan en moet altijd over recente eigen kopieën in hun faciliteiten (kantoor, thuis, enz.) Beschikken.

De client begrijpt en accepteert dat hij in het geval van een Windows-type server alle beveiligingsaanbevelingen moet toepassen en elke andere beveiligingsconfiguratie op besturingssysteemniveau moet toepassen. Als de client geen ervaring met computerbeveiliging heeft, begrijpt de client dat hij een serverbeheerservice kan contracteren NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A.

De klant begrijpt en accepteert dat de IP-adressen niet kunnen worden gewijzigd, dus moet hij een correct gebruik van zijn adres beheren en onderhouden en het beleid van elke externe provider van e-mails, webpagina's of beveiligingssystemen begrijpen.

De client moet de serverservices en interne applicaties bewaken en eventuele fouten opsporen. Bovendien moet de client altijd valideren dat hij beschikbare ruimte heeft en dat de serverbronnen voldoende zijn voor de uitgevoerde processen.

9. Klant ID informatie

De klant verklaart zichzelf als een persoon die wettelijk verantwoordelijk is voor al het gebruik van dit account en de bijbehorende services en dat hun leeftijd ouder is dan 18 jaar. Anders heeft de persoon die geïnteresseerd is in het verkrijgen van de service de toestemming van zijn vertegenwoordiger nodig om zich te registreren en wordt het account toegewezen aan de verantwoordelijke ouder of voogd, in eigen naam. De klant verbindt zich ertoe het bedrijf een e-mailadres, huidige en waarheidsgetrouwe naam, postadres en telefoonnummer voor onze administratie te verstrekken en stemt ermee in een voortdurende verplichting te hebben om deze informatie bijgewerkt te houden in geval van wijzigingen. Bovendien begrijpt en accepteert de klant dat elk verzoek met betrekking tot de verworven service of klantinformatie alleen kan worden beheerd via de hoofd-e-mail die bij de klant is geregistreerd. Als de klant geen toegang heeft tot of kennis heeft van de hoofdmail, voert het bedrijf een validatie uit met de huidige geregistreerde informatie en in het geval dat er geen validatie van wordt verkregen, is het noodzakelijk dat de klant een totale update van informatie uitvoert door het invullen van een updateformulier en indien mogelijk de door het bedrijf vereiste verificatiedocumenten voor identiteitsbewijs bijvoegen.

10.Beleid voor verwerking van persoonsgegevens

De klant accepteert en begrijpt het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd in Privacybeleid .

11.Deel de ruimte en wederverkoop van het account

De klant accepteert en begrijpt dat het account dat hij verwerft, dit doet op naam van een klant. De klant verbindt zich als wederverkoper tot elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het account.

De verkoop van de ruimte of diensten van Reseller Hosting-plannen, dedicated servers en virtuele servers is toegestaan, maar het is naar het oordeel van de reseller-klant de realisatie van technische ondersteuning aan de betrokken derde partijen, NETCROHOSTING BUSINESS , gedeponeerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A. zal geen communicatie hebben met deze derde partij.

12. Specifieke voorwaarden voor elke service

12.1. Integratie van ICANN en beheerdersbeleid

Alle beleidsregels die zijn aangenomen door ICANN en die van toepassing zijn op de verschillende extensies die zich registreren of via willen beheren NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door te worden geïntegreerd in dit contract en aanvaard door de KLANT. NETCROHOSTING C.A. en eventuele wijzigingen die in de toekomst aan hen zijn aangebracht. De Gebruiker verklaart dat hij het beleid van elke door Google aangeboden domeinextensie heeft gelezen, begrijpt en accepteert NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. voordat u een registratieverzoek of beheer van de domeinen doet en de wijzigingen die in de toekomst worden aangebracht, zijn welkom. In geval van twijfel over het beleid of het niet vinden ervan op de sites die worden aangeboden door de respectieve beheerders van de registers, neemt de houder contact op met het ondersteuningsteam van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. om vragen te verduidelijken of aanvullende instructies te ontvangen. Echter, NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zal zijn best doen om informatiesystemen te implementeren die schending van het beleid van de Bestuurders voorkomen zonder dat dit een verplichting of verplichting inhoudt NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. In elk geval. DE KLANT aanvaardt dat elk domein kan worden geschorst, geannuleerd, verwijderd, beëindigd of overgedragen om naleving van het beleid van elke beheerder te waarborgen, hun veiligheid te beschermen of als gevolg van de oplossing van een geschil.

12.2. Geschillenbeslechting

De KLANT accepteert de algemene voorwaarden van het Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) vastgesteld door ( ICANN policy .) en eventuele wijzigingen die in de toekomst worden aangebracht. Het accepteert ook de procedures voor Uniform Rapid Suspension of URS of de vervangingen ervan. Evenzo accepteert het beleid voor geschillenbeslechting dat is vastgesteld door de beheerders van de domeinen van een hoger niveau en in het bijzonder dat van de beheerder van de ccTLD .NL en de wijzigingen die eraan kunnen worden aangebracht. Evenzo verwelkomt en aanvaardt de KLANT elk proces met betrekking tot de oplossing van specifieke geschillen die door de Administrators van de archieven zijn aangenomen en met de wijzigingen die in dit beleid kunnen worden aangebracht, inclusief maar niet beperkt tot een proces van opschorting, annulering, overdracht, eliminatie of beperking van een domein vanwege claims voor schending van intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden.

12.3. Publicatie van KLANTinformatie

De KLANT geeft zijn uitdrukkelijke toestemming en toestemming aan NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en aan de beheerders van de domeinregistraties om de volgende informatie in de WHOIS-database te publiceren en waar NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en / of de beheerders als relevant beschouwen, evenals voor het gebruik en publicatie door NETCROHOSTING BUSINESS ,gedeponeerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A. , zijn serviceproviders, beheerders of overheidsinstanties en autoriteiten, voor enig doel dat het privacybeleid in deze algemene voorwaarden niet schendt: I) namen, adressen, telefoonnummers en e-mails van de KLANT van de domeinen en van de aangewezen administratieve contactpersoon erbij. II) Namen, adressen, telefoonnummers en e-mails van de door de KLANT aangewezen Technische contactpersoon. III) De datums die zijn gekoppeld aan de aanmaak, de laatste update en de vervaldatum van de domeinen. IV) Alle andere informatie verstrekt door de KLANT of een van de contactpersonen in verband met de Domeinen aan NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. met alle middelen.

12.4. Afwijzing van beperking of weigering van registratie

In geen geval NETCROHOSTING C.A. zal verantwoordelijk zijn voor het onvermogen om een domeinregistratie te voltooien, de opschorting, annulering, verwijdering, onderbreking, overdracht of niet-acceptatie van de records of verzoeken van Beheer van de Domeinen door bepaling van de Administrators, Service Providers of overheidsentiteiten of gerelateerd aan het beleid van de respectieve domeinen. De KLANT accepteert dat ook niet NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. noch de beheerders van de extensies waaronder de domeinen zijn geregistreerd, zijn verantwoordelijk voor het onvermogen van de KLANT om een Domein rechtstreeks of via de overdracht van een derde te verkrijgen, of voor de acties die voortvloeien uit een geschillenbeslechtingsproces. Evenzo accepteert u dat de diensten aangeboden door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zijn van gemiddelde en geen resultaat en daarom vrij van enige verantwoordelijkheid NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. aen zijn serviceproviders vanwege de onmogelijkheid om de domeinen te registreren of te beheren, als gevolg van eventuele fouten in de informatiesystemen, voor eventuele gevallen waarin NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. of zijn serviceproviders zijn al dan niet verantwoordelijk, en voor elke andere situatie die de KLANT kan schaden.

12.5. Geen garantie voor de wettigheid van de registratie of het recht om te gebruiken

De KLANT aanvaardt dat noch de aanvaarding van het registratieverzoek door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , noch zelfs de succesvolle registratie of het begin van de dienstverlening door NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. kan worden opgevat als een indicatie dat NETCROHOSTING BUSINESS , een geregistreerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A. , de domeinbeheerders of de entiteiten die het beleid op de domeinen beheersen, hebben de wettigheid van de registratie of het gebruiksrecht ervan vastgesteld, of dat ze geen toepasselijke wet, regelgeving, beleid, procedure, verordening of decreet of rechten van persoon. Daarom ook niet NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , noch de beheerders, noch de autoriteiten of regeringen zijn verantwoordelijk voor de daaropvolgende annulering of eis voor de verwerking van gegevens of verzoeken om administratie daarvan.

12.6.Verklaringen over de wettigheid van de inhoud en het doel van het domein

De KLANT verklaart en verbindt zich ertoe dat noch de registratie, noch het gebruik van het gevraagde Domein of Domeinen de rechten van een ander verstoort of schendt. Op dezelfde manier verklaart u dat het domein of de domeinen waarvoor u registreert of beheert, niet zijn geregistreerd en niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat frauduleus, onwettig is of dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels, voorschriften, beleid, verordeningen of besluiten om het gebruik van het domein, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde e-mail, phishing, systematisch gebruik van kwaadaardige programma's en / of systemen, schending van legitieme intellectuele eigendomsrechten en / of handelsmerkrechten, of enige andere misbruikpraktijk, en waar bezwaar tegen kan worden gemaakt door de beheerders van de respectieve extensies of door een overheids- of overheidsentiteit met betrekking tot de domeinregistratie. De KLANT aanvaardt alle verantwoordelijkheid en afdwingbaarheid die ontstaat of wordt toegewezen aan de KLANT van het Domein inclusief, maar niet beperkt tot gebruikers, klanten, afgestudeerden of andere personen die het Domein, een subdomein van het Geregistreerde Domein of een bijbehorende Website gebruiken met het geregistreerde domein.

Vergoeding

DE KLANT houdt de NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. van haar serviceproviders, de beheerders van uitbreidingen, aan overheidsentiteiten of gerelateerd aan het beleid van de respectieve domeinen en hun gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, evenals hun eigenaren, managers, ambtenaren, aannemers en tegen elke eis, schade, verantwoordelijkheid, kosten of elk type kosten inclusief kosten redelijk juridisch en ander (inclusief beroep) die voortvloeien uit of verband houden met de registratie of administratie van een domein, inclusief, maar niet beperkt tot de registratie, het gebruik, de uitbreiding, de verlenging, de verwijdering, de overdracht en / of schending van voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op het record of de records. Bovendien, en met als doel mogelijke schade te verminderen NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. of zijn medewerkers, stemt de KLANT ermee in dat hij geen enkele overeenkomst, bemiddeling of verbintenis met betrekking tot een claim of verzoek zal maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. en dat voor dit doel deze overeenkomst, bemiddeling of verbintenis voor onbepaalde tijd en in elk geval na het verstrijken van de registratietermijn van een domein moet doorgaan. Een dergelijke toestemming mag niet worden geweigerd of uitgesteld door NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. om ongerechtvaardigde redenen.

12.8.Registratie duur

THIJ KLANT verklaart te begrijpen en te weten dat de diensten geleverd door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. zal een bepaalde duur hebben en dat hun voorziening moet worden vernieuwd met behulp van de daarvoor bestemde middelen. Daarom aanvaardt DE KLANT dat in geval van niet-betaling of onvoldoende betaling, late betaling voor registraties, administratieve processen of verlengingen volgens de voorwaarden van de middelen die door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , Domeinen kunnen worden geannuleerd, verwijderd, overgedragen of geschorst zonder de verplichting van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. om domeinen te herstellen naar de Headline De Domain Owner aanvaardt dat de periode waarvoor hij een domein contracteert eindigt op de dag van het verstrijken van hetzelfde. Daarom is een domein dat is verlopen niet meer van hem of heeft hij recht op zijn eigendom. NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. kan enige tijd hebben om Gebruikers toe te staan hun domeinservices te vernieuwen, zijnde deze discretionaire tijd van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. Op het moment dat een domein verloopt, accepteert en begrijpt de houder dat NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. . U kunt er eigenaar van zijn. In geen geval zal NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. verantwoordelijk zijn voor elke wijziging in de domeinen buiten de registratieperiode. NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. behoudt zich het recht voor om domeinen te vernieuwen en verlopen domeinen te gebruiken voor het doel dat het relevant acht, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht aan een andere eigenaar en de toewijzing van NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. als de domeineigenaar.

DE KLANT stemt ermee in dat zijn registratie van de Geregistreerde Naam onderhevig is aan opschorting, annulering of overdracht volgens een specificatie of beleid aangenomen door ICANN, of volgens een registrar of registratieprocedure die niet in strijd is met enige specificatie of beleid aangenomen door ICANN: (1) om fouten van de griffier of de registerbeheerder te corrigeren bij het registreren van de naam of (2) voor het beslechten van geschillen met betrekking tot de geregistreerde naam.

Voor domeinregistratieprocessen moet de houder de volgende informatie verstrekken voor elk van de contacten die aan het domein zijn gekoppeld: naam, achternaam, bedrijf, adres, stad, staat, land, postcode, telefoon, e-mail. De houder kan de volgende informatie vrijwillig verstrekken om het contact en de communicatie met hem te vergemakkelijken: mobiel, fax, alternatieve telefoon.

12.9. Inhoud van nieuwe hostingservices

De klant begrijpt en accepteert dat bij het plaatsen van een bestelling en het verwerven van een hosting Reseller-service (Hosting, API-tools en Domain Panel) via onze website, deze verworven service als nieuw (leeg) zal worden geleverd, geen informatie bevat (geen websites, geen e-mails gemaakt, geen berichten, etc.). De klant begrijpt dat als hij een eerder hostingplan heeft NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , bij het kopen van een nieuwe service wordt er geen informatie gemigreerd tussen de services, wordt de nieuwe service blanco geleverd en is het de verantwoordelijkheid van de klant om een kopie van de inhoud te hebben en deze te herstellen naar de nieuwe service. In het geval dat de klant geen nieuw leeg plan wil, maar de informatie van het oude plan wil behouden en bewaren (als het nog steeds beschikbaar is en het account niet wordt verwijderd), MOET de klant zijn Reseller Hosting-abonnement vernieuwen en geen nieuw aanschaffen service rekening houdend met het feit dat de verlengingsdatum van de service zal worden toegepast in overeenstemming met "5.3 Late verlenging".

12.10. Bevat hostingplannen.

Elk hostingplan heeft bepaalde gepubliceerde functies, zoals ruimte en verkeer. Deze functies kunnen op elk moment worden gewijzigd. De actieve contracten blijven behouden tot het verstrijken van de vervalperiode, waarna ze door het bedrijf kunnen worden bijgewerkt voor de volgende acquisities door de klant.

13.Back-upbeleid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ondersteunen van de websites van resellerplannen, API-tools (speciale servers, VPS en CLOUD-technologie) of enige andere informatie die van de klant afkomstig is.

OPMERKING: NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. maakt geen back-up van de klantinformatie in haar diensten en producten. Tenzij de klant het Daily Backup Plan 24 uur per dag, maandelijks aanschaft.

13.1. Data Recovery - Disaster Recovery-oplossingen

NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. biedt een alternatief voor noodherstel voor alle diensten van Reseller Hosting, API Tools (VPS, Dedicated Servers en CLOUD Technology); via het Idera V8-82-platform, dat een back-up maakt van klantinformatie in een van zijn sterk beveiligde datacenters.

14. Prijsbeleid.

NETCROHOSTING BUSINESS , geregistreerd handelsmerk van NETCROHOSTING C.A. is vrij om op elk moment de prijs van de aangeboden producten te wijzigen, zoals:

Domeinverdeler

Hosting Reseller

API-tools voor VPS, Dedicated Servers en CLOUD Technology

SSL-certificaten

Geldt voor de initiële aanschaffingswaarde als voor verlengingen in een van de bovengenoemde producten.

15. Restitutiebeleid

Restitutie vindt alleen plaats in gevallen waarin de klant de gecontracteerde service niet binnen de volgende 72 uur heeft ontvangen, nadat de aankooptickets zijn gegenereerd.

We tolereren geen beledigend gedrag, beledigende taal of bedreigingen tegen het bedrijf of een medewerker van NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. In strijd met dit beleid behouden we ons het recht voor om uw account (s) en / of service (s) op te schorten of permanent te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige terugbetaling. NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. behoudt zich ook het recht voor om restituties te weigeren in gevallen waarin NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. is van mening dat er misbruik is opgetreden.

16.Vragen, verzoeken en rapporten bij risicocentra

DE KLANT geeft uitdrukkelijk toestemming NETCROHOSTING BUSINESS , een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. om: alle informatie die betrekking heeft op het Krediet, financieel en commercieel gedrag van DE KLANT te raadplegen, aanvragen, gebruiken, rapporteren en openbaar maken aan de Risicocentra met wie hij een NETCROHOSTING BUSINESS link, handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. DE KLANT geeft toestemming dat deze informatie voor, tijdens en na de commerciële relatie met NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. , om haar commercieel financieel gedrag en krediet te evalueren.

17. Erkenning van de overeenkomst

Deze overeenkomst vervangt schriftelijke, elektronische of mondelinge communicatie die u mogelijk heeft gehad NETCROHOSTING BUSINESS ,een handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. of een vertegenwoordiger van een agent of bedrijf. De klant accepteert ook dat deze overeenkomst op elk moment kan worden gewijzigd door NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. De klant accepteert en verklaart volledig dat hij volledig op de hoogte is van alle bepalingen in het document met de algemene voorwaarden van onze diensten en dat u dergelijke algemene voorwaarden begrijpt en ermee instemt door hen te worden beperkt en de regels, het beleid te accepteren of overeenkomsten die zijn gepubliceerd in samenwerking met specifieke services die kunnen worden toegepast door ICANN, enom, Netwoods en zowel nationale als internationale overheden die enige relatie hebben met de domeinnaamregelgeving.

18. Wijziging van de voorwaarden

De KLANT accepteert dat NETCROHOSTING BUSINESS , a handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. U kunt deze algemene voorwaarden en / of clausules wijzigen, bewerken, wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, de wijziging van het nieuwe contract wordt via e-mail verzonden.

De klant accepteert dat als de e-mail om een of andere reden niet aankomt, NETCROHOSTING BUSINESS ,handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. Hij is in geen geval verantwoordelijk voor dit feit.

De klant begrijpt dat de GEEN AANVAARDING, deze algemene voorwaarden hem het recht geven NETCROHOSTING BUSINESS , handelsmerk geregistreerd door NETCROHOSTING C.A. Om het recht te behouden om uw diensten aan de klant te geven en / of te verlenen.

Laatste opmerking

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, huur dan geen diensten in.